Witamy na stronach internetowych PZKO Leszna Dolna

 

 

 

Aktualności:

- już wkrótce, bo w niedzielę 10 września odbędzie się XI rocznik Przeglądu Kapel  Ludowych i zespołów tanecznych. Zagajenie o godz 14-tej w Domu PZKO w Lesznej Dolnej. Bufet zapewniony - program wiz. załącznik

                                                                               

 UWAGA !
W tym roku chcemy rozpocząć prace remontowe naszego DOMU PZKO w Lesznej Dolnej.
Chodzi głównie o modernizację kotłowni oraz wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych.
Dary pienężne można przekazać przez rejonowych w formie deklaracji lub przesłać wprost
na konto bankowe miejscowego koła PZKO nr. 1682595359/0800 z dopiskiem dar-remont domu.  
Dla wszystkich darczyńców jest możliwe oczywiście wystawienie pokwitowania.
 
Dziękujemy za pomoc finansową!
 
Zarząd MK PZKO Leszna Dolna