Witamy na stronach internetowych PZKO Leszna Dolna

 

 UWAGA !  w tym roku pierwszy raz organizujemy obóz w czasie wakacji dla dzieci szkolnych! Informacje oraz zgłoszenia można zyskać z ulotki - patrz ulotka

 

Aktualności:

W sobotę o godzinie 14:30 odbędzie się w Jasienicy tradycyjna impreza "Święto stracha polnego". Patrz ulotka. Serdecznie zapraszamy. Transport we własnym zakresie. 

 

- Klub Propozycji - spotkanie z filmami "Jak budowano Dom PZKO" dnia 7 czerwca od godziny 17-tej. Zaproszenie patrz tutaj.         

                                      

- 41 rocznik Pucharu lata w piłce nożnej odbędzie się dnia 1 lipca w sobotę. Informacje - patrz ulotka.

                                                                               

 UWAGA !
W tym roku chcemy rozpocząć prace remontowe naszego DOMU PZKO w Lesznej Dolnej.
Chodzi głównie o modernizację kotłowni oraz wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych.
Dary pienężne można przekazać przez rejonowych w formie deklaracji lub przesłać wprost
na konto bankowe miejscowego koła PZKO nr. 1682595359/0800 z dopiskiem dar-remont domu.  
Dla wszystkich darczyńców jest możliwe oczywiście wystawienie pokwitowania.
 
Dziękujemy za pomoc finansową!
 
Zarząd MK PZKO Leszna Dolna