Witamy na stronach internetowych PZKO Leszna Dolna

 

 

 

Aktualności:

*******

MK PZKO Leszna Dolna  zaprasza chętnych do wzięcia udziału w uroczystym złożeniu kwiatów przy pomniku ofiarom faszyzmu w Lesznej Dolnej i oddania hołdu poległym w czasie II wojny światowej. Zbiórka w piątek 3 maja przy Domu PZKO o godz. 17:00. Następnie zapraszamy na spotkanie klubowe przy kawie.

*******

Dnia 25 maja odbędzie się w Trzyńcu "FESTIWAL PZKO". Nasze koło będzie miało swoje stoisko. Prosimy chętnych do pomocy, by się z nami skontaktowali. Oczywiście zapraszamy na Festiwali i do naszego stoiska!!!  

 
*******
W roku bieżącym zaplanowana jest modernizacja jadalni. Chcemy wymienić okna, sprawić sufit, otynkowanie i instalację elektryczną. W krótkim czasie czeka nas modernizacja kuchni. Za każdy dar pieniężny na te rekonstrukcje będziemy bardzo wdzięczni! 
 
 
 UWAGA !
Dary pienężne można przekazać przez rejonowych w formie deklaracji lub przesłać wprost
na konto bankowe miejscowego koła PZKO nr. 1682595359/0800 z dopiskiem dar-remont domu.  
Dla wszystkich darczyńców jest możliwe oczywiście wystawienie pokwitowania.

Dziękujemy za pomoc finansową!

 
Zarząd MK PZKO Leszna Dolna