Witamy na stronach internetowych PZKO Leszna Dolna

 

 

 

Aktualności:

*******

Klub Kobiet oraz zarząd MK PZKO zaprasza wszystkich na wystawę pod tytułem "Magia Świąt". Wystawa odbędzie się w dniach 1. 12. 2018 w godzinach 10:00- 17:00 i 2. 12.2018 w godzinach 9:00-17:00. Bufet zapewniony. Patrz - zaproszenie.

 
*******
Można zgłaszać swe pociechy na spotkanie z Mikołajem, które odbędzie się dnia 7.12.2018 od godziny 17-tej w Domu PZKO. Zgłoszenia wraz z opłatą 150,- Kcz/dziecko przyjmuje p. Beata Bartnicka kom. 774 378 588.
 
*******
Dnia 29.12.2018 odbędzie się wspólne Spotkanie przy opłatku. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków. Początek o godzinie 17-tej. 
 
*******
W roku bieżącym przebiegła modernizacja sali głównej. Były instalowane nowe okna, grzejniki, sala jest wamalowana, są instalowane nowe boczne ścienne światła. Za każdy dar pieniężny na te rekonstrukcje będziemy bardzo wdzięczni.
 
 
 
UWAGA !
Dary pienężne można przekazać przez rejonowych w formie deklaracji lub przesłać wprost
na konto bankowe miejscowego koła PZKO nr. 1682595359/0800 z dopiskiem dar-remont domu.  
Dla wszystkich darczyńców jest możliwe oczywiście wystawienie pokwitowania.

Dziękujemy za pomoc finansową!

 
Zarząd MK PZKO Leszna Dolna