Witamy na stronach internetowych PZKO Leszna Dolna

 

 Szanowni Rodacy – członkowie PZKO!

Czy posiadacie już  KARTĘ  POLAKA?  Jeżeli nie, to zarząd MK PZKO Wam pomoże  w jej zyskaniu / nie dotyczy obywateli Polski / !

·        Najpierw odpowiemy sobie, do czego  taka karta służy i w czym Wam może pomóc:

 jest przede wszystkim dokumentem potwierdzającym Waszą przynależność do narodu polskiego, jest więc ,,sprawą sercową,,

Karta Polaka – przywileje i udogodnienia

Wraz z otrzymaniem Karty Polaka, jej posiadacz otrzymuje możliwość korzystania z uprawnień w następujących sektorach: nauka, oświata, opieka zdrowotna, transport publiczny oraz muzea. Warunkiem do korzystania np. z bezpłatnego wstępu do muzeum jest konieczność okazania dokumentu. Ponadto posiadacz Karty Polaka ma prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, a także podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.Właściciel Karty Polaka może podjąć studia, studia doktoranckie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych, jednocześnie nie tracąc możliwości ubiegania się o stypendia dla cudzoziemców. Posiadacz karty ma również prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne. Kolejnym udogodnieniem jest możliwość korzystania z ulgi 37% na przejazdy komunikacją kolejową, a także jest zwolniony z opłat konsularnych za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

Karta Polaka nie upoważnia posiadacza do głosowania w Polsce!

*********************************************************************************************

   Co trzeba w celu uzyskania Karty zrobić - spis dokumentów

·        - Wypełnić wniosek o przyznanie karty i wydrukować - patrz wniosek

replica watches

·        - Przygotować  potrzebne dokumenty oraz zdjęcie,  dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – najlepiej jakieś świadectwo szkolne

·      - Otworzyć w komputerze informację o dokumentach i wniosek do wypełnienia         www.pzkolesznadolna.cz

Wszystkie dokumenty trzeba mieć   przygotowane w domu.  Następnie zarząd MK PZKO umówi się z Konsulatem Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, poprosi panią Konsul Generalną, która przyjedzie do Domu PZKO w Lesznej i każdy z zainteresowanych  przyjdzie osobiście oddać dokumenty na miejscu, złożyć je i podpisać wniosek.  Uwaga, bardzo ważne: kto chce się ubiegać o Kartę Polaka musí to zgłosić osobiście swojemu rejonowemu w terminie nie przekraczalnym do 5 września  br. !!!

Jeżeli będzie osoba, która będzie potrzebować pomocy, to można to zgłosić telefonicznie, lub osobiście:  731 623 208,     558 335 723    Tadeusz Szkucik

 

 

Aktualności:

******

Dnia 15.8.2020 odbędzie się tradycyjna impreza XIV PRZEGLĄD KAPEL LUDOWYCH I ZESPOŁÓW TANECZNYCH Z TRÓJSTYKU. Rozpoczynamy o godz 14-tej. Ciekawy program, bogaty bufet. Zapraszamy!  Ulotka - patrz

 
*******
 

W nabliższym czasie czekać nas będzie remont ubikacji, holu wejściowego i klatki schodowej. Staramy się zdobyć na te prace finanse. O ile by ktoś chciał przekazać dar finansowy są te oto możliwości:

 
 
 UWAGA !
Dary pienężne można przekazać przez rejonowych w formie deklaracji lub przesłać wprost
na konto bankowe miejscowego koła PZKO nr. 1682595359/0800 z dopiskiem dar-remont domu.  
Dla wszystkich darczyńców jest możliwe oczywiście wystawienie pokwitowania.

Dziękujemy za pomoc finansową!

 
Zarząd MK PZKO Leszna Dolna
 
 
 

 

 

 

 

  

 

patek philippe replica

orologi replica