Informator     MK PZKO Leszna Dolna    Maj  2017


 

Szanowni  czytelnicy,

właśnie  trzymacie  w ręku nowy  Informator . Warto  go przeczytać  i dowiedzieć się , co się  dzieje w Waszym kole PZKO  w Lesznej Dolnej, jakie mamy plany  na rok 2017 i co już zdążyliśmy  zrobić.

To może od końca- w styczniu odbył się ,,Koncert  dobrej woli,, i udało się  od przemiłych i ofiarnych  darczyńców zebrać 12 tysięcy koron, które przekazaliśmy  na ręce pani prezes  Fundacji  Spełnienie / Polska/. W programie wystąpił Polski Zespół Śpiewaczy Hutnik i młodzież z Konserwatorium w Ostrawie, w osobach  p. Jany Przywarowej i jej podopiecznych.W lutym odbyła się  zabawa maskowa. Bez  ograniczenia wieku  na   sali bawili się balowicze od 1 roku wieku do 90 –ciu lat.Impreza należała do bardzo udanych.W kwietniu odbył  się turniej w tenisie stołowym.W godzinach dopołudniowych dla dzieci – zmagała się dwudziestka  uczestników, natomiast repliki zegarków popołudnie należało do dorosłych.  Tu jednak już  drugi raz z rzędu było tragicznie mało chętnych. W  kwietniu odbyło się także zebranie  sprawozdawczo –wyborcze. Zostały przedstawione poszczególne sprawozdania, został wybrany nowy zarząd koła , rejonowi, komisja rewizyjna i delegaci na zjazd PZKO, który odbędzie się w listopadzie.

Skład nowego zarządu MK PZKO Leszna Dolna na lata 2017 – 2021 : 

Szkucik Renata/ prezes/, Bartnicki Marek /wiceprezes/,Wania Wiesław / skarbnik/, Barticka Beata / gospodarz/,

Staszko Romana / sekretarz/, Pindor  Bronisława / metrykarz/,  Heczko Anna/przewodnicząca Klubu Kobiet/,

Bocek Zbyszek /członek zarządu /,Kramarčík Krystyna/członek zarządu/.

Rejonowi:                        Leszna- Martynek Wanda, Śniegoń Jan , Gnida Józef, Rokowski Michał

                                           Kojkowice- Staszko Romana

                                           Sosna – Mališ Anna, Bilik Halina, Gajdzica Halina, Bocek Zbyszek

Komisja rewizyjna:        Śniegoń Jan, Szkucik Tadeusz, Witos Maria

Kronikarz :                       Bartnicka  Beata

Delegaci na  zjazd PZKO:  Szkucik   Tadeusz, Bartnicki Marek,  rezerwowa –  Szkucik Renata

Nasze plany: Warsztaty ,,Kreatywnie i praktycznie,  prelekcja ,,Jak budowaliśmy sen,,- filmy z okresu budowy Domu PZKO, imprezy pzko-wskie ( bale, zabawy, festyny, budowa sceny plenerowej) , spotkanie  przy pomniku w Lesznej (5 maja ), ognisko i opiekanie parówek  ( także 5 maja ) ,spotkanie z teatrem- data zostanie  dodatkowo ustalona z powodu choroby aktorki, PUCHAR LATA – 41  edycja   mistrzostw  w małej piłce nożnej  (1 lipca), udział w Dniu Mniejszości  Narodowych w Trzyńcu ( 9 lipca )  ,   ,,Wakacje w  Trzyńcu – Lesznej ,, – przymiejski obóz dla dzieci, remonty  w Domu PZKO, Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych połączony z ochodami 70 rocznicy PZKO (10 września),  wycieczka,    ,,Z książką pod poduszką,, - impreza z noclegiem  dla  dzieci (20-21 października ) ,Spotkanie adwentowe,  Mikołaj dla dzieci, wystawka  tematyczna (9 października ),Spotkanie  przedsylwestrowe  (30 grudnia).

 

 

 

-2-

Szanowni Przyjaciele , więcej o nas, o naszych imprezach  i naszej działalności   możecie się dowiedzieć z naszych stron internetowych- www pzkolesznadolna.cz, stron internetowych ZG – www.pzko.cz, w gazetach ( Głos Ludu, Hutnik), w miesięczniku Zwrot i od swojego rejonowego.

W tym roku czeka nas poważny remont kotłowni- jest to bardzo kosztowna inwestycja, w związku z tym pozwólcie mi   skierować w Waszą stronę  ponowną prośbę o wsparcie finansowe Waszego  - naszego Koła  jakimkolwiek  darem pieniężnym (każda korona nam pomoże). Dar można przekazać rejonowemu albo komukolwiek z zarządu.

Chcemy Was również poinformować  o  naszej inicjatywie odnośnie młodzieży- osoby z zarządu  naszego koła

zwróciły się do uczniów kończących szkołę podstawową z apelem o wstąpienie  w szeregi  PZKO – w naszym kole albo w okolicznych kołach. Zwracamy się również  do Was Szanowni Rodzice i Dziadkowie- porozmawiajcie ze swoimi dziećmi i wnukami na temat PZKO i pracy społecznej. Mamy piękny dom, wspaniałe zaplecze i dobre chęci, ale potrzebna jest młoda krew, młode pokolenie, które będzie  kontynuować  naszą pracę, nasz dorobek i utrzymywać naszą i Waszą tożsamość, bo  powiedzmy sobie szczerze- kto z nas  nie chce,by jego dzieci były  ludźmi dobrymi, mądrymi,wolnymi , szczęśliwymi   i  wartościowymi ,którzy  będą nieśli  kaganiec zapalony  przez swoich przodków.

Na koniec pozwólcie mi podziękować Wam za ogrom pracy, którą oddaliście nie żądając zapłaty, dla dobra społecznego, dla nas wszystkich, dla utrzymania polskości, dla godności ludzkiej, dla podtrzymania ducha Zaolzia, dla poszanowania naszego związku PZKO, który w tym roku obchodzi swoje 70-  lecie. Jesteśmy tymi, którzy tworzą historię tego regionu, szanujmy i czcijmy naszych poprzedników i krzepmy się wiarą, że nasze dzieci i młodzi nie zapomną  o swych korzeniach, o mowie swoich przodków, o zwyczajach i tradycjach swoich domów.  Jeżeli pozwoli Wam zdrowie, znajdziecie dobre chęci i siłę, to bardzo proszę pomagajcie nam   utrzymać, odnawiać, poszerzać i umacniać to , co się staramy robić 70 lat – krzewić kulturę i  oświatę dla dobra nas  samych i dla dobra naszego społeczeństwa.

 

                                                                    Renata Szkucik,prezes

 

************           Z A P R A S Z A M Y         **************

 

 

klockor kopior replica horloges