Informator     MK PZKO Leszna Dolna    Kwiecień 2019


 

Szanowni Czytelnicy

przed Wami kolejny numer  INFORMATORA. Minął pierwszy  kwartał  2019 roku. Mam nadzieję , że rok  ten  będzie dla nas wszystkich pomyślny i przyjazny przynajmniej tak, jak rok poprzedni  -  w życiu prywatnam i związkowym.Chcę  się z Wami podzielić informacjami o tym, co działo się w naszym Kole w minionym roku i jakie mamy plany na przyszłość.

Imprezy w roku 2018

Lutywielogeneracyjna zabawa karnawałowa. Marzec-zebranie  sprawozdawcze, impreza młodzieżowa LABIRYNT; został powołany do życia KLUB MŁODYCH. Maj- złożenie kwiatów przy pomniku w Lesznej Dolnej˛ ; chrzest nowej książki Tadeusza  Szkucika; projekcja filmu ,,Z działalności naszego Koła cz.1.,, ; delegacja  pojechała do Konsulatu w Ostrawie z okazji Konstytucji 3 maja i Święta flagi ;odbyły się brygady, przy których odpracowaliśmy 390 godzin w czynie społecznym; wzięliśmy udział w ,, Inicjatywach PZKO,, ; odbyła się ,,JAJECZNICA,, , której organizatorem był Klub Kobiet ;odbyło się przedstawienie pt. ,, FLACHA ,,w wykonaniu  teatru amatorskiego z MK PZKO Milików; zorganizowaliśmy spotkanie  wiosenne Klubu Nauczycieli Emerytów.Czerwiec- w  KK odbyło się spotkanie z Jewką Trzyńczanką; gościnnie  u  nas odbyło się zakończenie klas 9 –tych; w szkole im G. Przeczka odbyło się spotkanie z rodzicami odnośnie półkolonii, które organizujemy u  nas w kole. Lipiec-tygodniowe półkolonie ; udział w Dniu Mniejszości w Trzyńcu – piekliśmy placki  i sprzedawaliśmy  napoje.   Sierpień- 13. edycja  Przeglądu Kapel Ludowych, wystawa fotoobrazów  Józefa Frydrycha i.Jiřego Jurzykowskiego; 43. edycja Pucharu Lata- mistrzowstw  w małej piłce nożnej. Wrzesieńudział w Dniu Miasta Trzyńca- piekliśmy placki i sprzedawali napoje;remont dużej sali – wymiana okien, instalacja nowych grzejników,malowanie, gruntowne sprzątanie. Październik- spotkanie sekcji folklorystycznej – zakończenie spaceru po Lesznej Dolnej i Górnej; kolejna edycja imprezy dla dzieci ,,Z książką pod poduszką,, - impreza z noclegiem; delegacja z naszego koła pojechała na jubileusz Zespołu ,,Dudoski,,  , który był i jest naszym partnerem w Polsce. Listopad-  uroczysta akademia z okazji 100 - lecia państw polskiego i czeskiego; delegacja poszła do przedszkola w Lesznej Dolnej ,które obchodziło swój jubileusz. Grudzień- wystawa ,,Magia Świąt,, .Ostatnią imprezą był ,,Mikołaj ,, dla dzieci.

Było tych imprez bardzo dużo, były imprezy, które nam się bardzo  udały, były takie , przy których by nas zadawalał liczniejszy udział  w charaterze widzów,uczestników czy rąk do pomocy. Nie narzekamy. Wiemy,że to co robimy jest dobre dla nas, dla Was , dla Domu PZKO i dla  naszego Związku. Wciąż mamy  nadzieję, że do nas organizatorów dołączą chętne osoby, które nam  pomogą w  naszej działalności. W kole nas jest około 200 osób a działa  40 . Zapraszamy, droga do nas jest szeroka i otwarta, liczy się chęć i pomysły, zaangażowanie.

                                                           **************

A jak  wygląda rok 2019?

 Są imprezy, które już według planu  pracy na rok 2019 się odbyły albo miały się odbyć. Jest dużo  imprez, które mamy zamiar zorganizować. W styczniu nie odbyło się spotkanie działaczy z powodu małej ilości zgłoszonych osób. Ta sama sytuacja nastąpiła  w lutym i nie odbyła się wielogeneracyjna zabawa karnawałowa w strojach. W marcu odbyła się dwudniowa  impreza młodzieżowa ,,LABIRYNT,, .Pierwszy dzień poświęcony został kwizowi wiadomościowemu, zadaniom zręcznościowym, prelekcji i wyświetlaniu filmu. Dzień drugi – to były zawody w ping- pongu.

5 kwietnia odbyło się spotkanie towarzyskie  i zagraliśmy w kręgle w hali w Czeskim Cieszynie.

13 kwietnia - zebranie sprawozdawcze , program kulturalny w  wykoniu ZR Oldrzychowice.

3 maja -. spotkanie przy pomniku, spotkanie klubowe – tematyczne. Początek o godz. 17.00

25.5. F E S T W A L  P Z K O  W  T R Z Y Ń C U  -   W E R K  A R E N A

Bilety w przedsprzedaży / już  są /   150,- Kcz.  Na miejscu   200,- Kcz

Z programem  Festiwalu można  się zaznajomić na www.festiwalpzko. cz

7 czerwca - Jajecznica PZKO-wska – organizatorem jest Klub Kobiet /KK/- początek  godz. 16,00

                 Puchar Lata 2.albo 3.sobota

Lipiec -    Polskojęzyczne półkolonie    8.7.-12.7.

                 Dzień Mniejszości  Narodowych w Trzyńcu     14.7.

Sierpień – Przegląd Kapel Ludowych + wystawa  18.8.,           wycieczka   ?

                  Kolejny etap  remontu w DOMU PZKO

Wzresień – wycieczka?;      dokończenie  remontu – brygady

                   Spotkanie klubowe – 80 lat od wybuchu II wojny światowej

Terminy imprez ostatniego kwartału podamy do wiadomości później.

Szanowni  przyjaciele, więcej o nas i o naszych zaplanowanych  imprezach można się dowiedzieć z naszych stron internetowych www.pzkolesznadolna .cz  /rubryka  aktualności/, następnie z www.pzko.cz., z gazet GŁOS, HUTNIK, z czasopisma  ZWROT i od swojego rejonowego. W tym roku czekają nas remonty w Domu PZKO, w związku  z tym pozwólcie  mi ponownie skierować w Waszą stronę  prośbę o wsparcie finansowe Waszego – Naszego Koła .Jakimkolwiek  darem pieniężnym / każda  korona pomoże/. Dar można przekazać rejonowemu albo komukolwiek z zarządu. Można też skorzystać z możliwości przekazu przelewem na nasze konto nr. 1682595359/0800 z dopiskiem dar-remont domu. Skarbnik poźniej poinformuje zarząd o darczyńcy.  Chcę również w tym  miejscu podziękować  wszystkim , którzy nas wsparli finansowo albo innym sposobem- pracą , darami rzeczowymi. Chcę podziękować tym, którzy nie chcą być ujawnieni imiennie a ich dary i pieniądze pomogły nam niezmiernie.  Tak jak w latach poprzednich,wydelegowane osoby zwrócą się do uczniów kończących szkołę podstawową z apelem o wstąpienie w szeregi PZKO- w naszym  kole albo w innych okolicznych  kołach.Zwracamy się do WAS Szanowni Rodzice i Dziadkowie -  porozmawiajcie ze swoimi dziećmi i wnukami na temat PZKO i pracy społecznej.

Na koniec  chcę powiedzieć skromnie – dziękuję  Wam wszystkim, którzy nie szczędzicie sił, zdrowia, wygody, pieniędzy, czasu, by nasze Koło godnie reprezentowało organizację PZKO, jego idee, tradycje i zasady. Chcemy i usiłujemy o to, żeby czuć się w kole i Domu PZKO jak u siebie. Tak jak w domu, w rodzinie  trzeba niekiedy rozwiązywać niepopularne  sprawy czy problemy- takie jest życie.Nie zamykamy oczu jeżeli pojawi się trudna  sytuacja, traktujemy ją jako wyzwanie, które trzeba rozwiązać. My wszyscy jesteśmy tymi, którzy tworzą i budują przyszłość swoją i naszych  dzieci. Starajmy się przeto  nie zaprzepaścić  tej chwili, kiedy możemy coś zrobić dla siebie i innych.Historia tego nie zapomina, zapominają ludzie.orologi replica

Szanowni  czytelnicy , życzę Wam dużo zdrowia, sił, chęci  do życia a z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych smacznego jajka, mokrego Śmigusa – Dyngusa i wesołego ,,Alleluja,,.

 

                                                                    Renata Szkucik / preses MK PZKO  Leszna Dolna/

audemars piguet replica

 

vancheron constantin replica

Audemars Piguet replica

audemars piguet replica